SYSTEM Marconi max

Okno Marconi Max jest zmodyfikowaną pod względem cieplnym wersją okna Marconi. Część drewniana ma grubość 68 mm.
Poprzez wprowadzenie nowej konstrukcji skrzydła możemy w tej kombinacji stosować 2 komorowe pakiety szybowe o gr. 44 mm.
To ulepszenie pozwoliło zastosować w oknach Marconi Max jako standard szyby o współczynniku przenikalności ciepła Ug = 0,6 W/m2K. Dzięki takiej konstrukcji uzyskujemy doskonały parametr izolacyjności dla okna referencyjnego na poziomie Uw= 0,9 W/m2K. Ekonomiczna budowa okno Marconi Max pozwala uzyskać bardzo dobrą relację ceny do parametrów termicznych i własności użytkowych.

 
Głębokość profila
68 mm


Współczynnik
przenikania ciepła
całego okno
Uw do 0,8 W/m2 K

Przekrój ramy i skrzydła
68 x 80 mm
 

Marconimax

 
Zespolenie
3- szybowe Ug=0,6 W/m2 K


 Ciepła ramka
w standardzie3 uszczelki

 

 

Przekroje

Przekroje

marconimaxprzekroj