SYSTEM thermax

Okno THERMAX jest rozwinięciem naszego podstawowego systemu okien drewniano-aluminiowych. Część drewniana okna ma grubość 88 mm, co pozwala na instalowanie bardzo grubych pakietów szybowych. Standardowym wyposażeniem okna THERMAX jest zestaw 3 szyb o współczynniku przenikania ciepła Ug = 0,5 W/m2K. Dzięki takiej konstrukcji uzyskujemy doskonały parametr izolacyjności dla okna referencyjnego na poziomie Uw= 0,8 W/m2K.

 
Głębokość profila
88 mm


Współczynnik
przenikania ciepła
całego okno
Uw do 0,8 W/m2 K

Przekrój ramy i skrzydła
88 x 80 mm
 

Thermax

 
Zespolenie
3- szybowe Ug=0,5 W/m2 K


 Ciepła ramka
w standardzie3 uszczelki

 

 

Przekroje

Przekroje

thermaxprzekroj